Svensk pappersindustri

Svensk pappersindustri är en av grundpelarna i den svenska ekonomin. Branschen har sina rötter i 1520-talet då Biskop Brask anlade landets första pappersbruk i Söderköping.

Gustav Vasa anlade senare landets andra pappersbruk längs med Norrström vid Mälaren i Stockholm.

Sveriges första pappersmaskin driftsattes år 1832 vid Klippans bruk i Skåne. Klippans Bruk är också nordens äldsta pappersbruk som fortfarande är i drift.

Fram tills slutet av 1850-talet användes traditionellt textillump, slitna och kasserade textilier av bomull, ull, lin, jute och hampa, som råvara till pappret. Bruken hade under den här tiden speciella lumpsamlare som hade som uppdrag att samla in råvaran till bruken.

Vid början av 1860-talet övergick större delen av industrin till att istället för lumpen använda massaved för framställningen av papper. Med hjälp av kemiska metoder blev massaved den huvudsakliga råvaran för nästan allt papper i landet och med innovationen följde både lägre pris och en bättre slutprodukt.